Diager است بالاتر از همه تولید کننده مستقل است. این امتیاز را قادر می سازد شرکت مستقل باقی می ماند در همه زمینه ها از طراحی از طریق به تولید صنعتی. آن بسیار واجد شرایط شاغل و امکانات تولید مدرن به معنای Diager یک تولید کننده نوآورانه و تکنولوژیک مشغول به کار در هماهنگی با نگرانی های زیست محیطی است.

سال تجربه و سرمایه گذاری ثابت را فعال کرده ICTs را Diager به توسعه تخصص آن را به تولید کننده پیشرو در اروپا مته سنگ تراشی امروز را. ما هر سال بیش از 20 میلیون ابزار تولید. Diager تولید کننده مستقل است.