دیاگر، که نگران وضعیت خوب کارمندان خود و رفتار برابر با زنان و مردان است، شاخص برابری جنسیتی خود را از عناصر سال 2020 محاسبه کرد.

ما افتخار می کنیم که شاخص 87/100 را اعلام کنیم، بالاتر از شاخص درخواستی 75/100. ما در حال انجام کلیه اقدامات لازم برای بهبود بیشتر شاخص های مختلف مورد استفاده برای محاسبه این شاخص هستیم.

  • نشانگر فاصله پرداخت 34/40
  • شاخص انحراف میزان افزایش فردی 35/35
  • درصدی از کارکنان که از افزایش سال پس از بازگشت خود از مرخصی زایمان بی حساب شده اند، بهره مند شده اند
  • تعداد کارمندان زیر جنس دارای 10/10 پردرآمد 5/10 است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.